Förtroendevald

Birgitta L Johansson (S)

Aktuella uppdrag

 • Socialnämnden Individutskott Ensamkommande ledamot
 • Socialnämnden Individutskott 2 ersättare
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna ledamot
 • Socialnämnden ersättare

Tidigare uppdrag

 • Socialnämnden
  ers 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden Individutskott 1
  led 2017-04-04 − 2018-12-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden Individutskott 1
  ordf 2015-01-01 − 2017-04-03
 • Socialnämnden
  ers 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Väster
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2011-01-10 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2007-01-10 − 2010-12-31
 • Fanstafonden
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Väster
  v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2004-10-25 − 2010-10-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2004-10-25
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Gamla Uppsala KDN
  ordf 2000-08-28 − 2002-12-31
 • Gode män med sakkunskap om jord- o skogsbruk
  godman 2000-01-01 − 2002-12-31
 • Kommitten för understöd åt mindre bemedlade
  ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Gode män med sakkunskap om jord- o skogsbruk
  godman 1996-10-01 − 1998-12-31
 • Gamla Uppsala KDN
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Fastighetsnämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1982-11-01 − 1988-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1976-11-01 − 1979-10-31