Förtroendevald

Berit Ericsson (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Fanstafonden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ers 2017-02-27 − 2018-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Bälinge Ryttarklubb
  repr 2010-05-31 − 2014-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  v ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Medaljdelegationen
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Styrelsen för stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Fyrishov AB
  omb-stadhus 2010-03-29 − 2010-12-31
 • Medaljdelegationen
  v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Valberedningen
  v ordf 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  2:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Fyrishov AB
  ombers-stadshus 2007-01-01 − 2010-03-29
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  ombers-kf 2003-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsala Gasgenerator AB
  led 2001-01-28 − 2006-12-31
 • Business Arena Stockholm AB
  omb 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Medaljdelegationen
  led 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  omb-kf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Valberedningen
  ordf 2002-11-05 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1994-11-07 − 2006-10-31
 • Kommunfullmäktige
  1:e v ordf 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2004-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2004-07-01
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Alsike Fastighets AB
  omb-stadhus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  ordf 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Miljövårdsrådet
  ordf 1994-11-09 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  1:e v ordf 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 2002-10-31
 • Barn- och ungdomsutskottet
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Valberedningen
  ordf 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Business Arena Stockholm AB
  omb 1999-08-25 − 2002-08-25
 • Övergripande sysselsättningspolicy för Uppsala kommun
  led 2001-02-28 − 2001-04-30
 • Beredning för arbete och sysselsättning
  led 1999-01-01 − 2000-06-30
 • Kommittén för firande av 2000-årsskiftet
  led 1999-01-13 − 2000-01-31
 • SweBaltCop
  repr 1998-09-23 − 1999-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ordf 1995-01-01 − 1998-12-31
 • AB Turitella vilande
  led 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Uppsalahem Lokaler AB
  led 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • AB Turitella
  led 1996-03-25 − 1998-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsalahem AB
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Barn- och ungdomsutskottet
  led 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Valberedningen
  ordf 1996-08-26 − 1998-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1979-11-01 − 1998-10-31
 • Stiftelsen Wärmlands nations nya studenthem
  led 1995-01-01 − 1996-12-31
 • Valberedningen
  led 1994-11-01 − 1996-08-25
 • Valberedningen
  suppl 1979-11-01 − 1985-10-31