Förtroendevald

Bengt Sandblad (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-01-30 − 2014-10-14
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2006-01-29
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  led 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Luthagens KDN
  ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • IT-råd
  ordf 1998-01-07 − 2002-10-31
 • Styrgrupp för IT-frågor
  ordf 1995-06-14 − 1996-11-30
 • Luthagens KDN
  v ordf 1993-01-01 − 1994-12-31
 • Luthagens KDN
  v ordf 1992-02-24 − 1992-12-31