Förtroendevald

Bengt Fladvad (MP)

Aktuella uppdrag

 • Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund ledamot
 • Uppsala Vatten och Avfall AB 1:e vice ordförande
 • Mälarens vattenvårdsförbund ledamot
 • Fyrisåns vattenförbund ordförande

Tidigare uppdrag

 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2018-07-04 − 2018-10-14
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  v ordf 2013-02-25 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådets miljöutskott
  led 2013-10-09 − 2014-12-31