Förtroendevald

Bengt Fladvad (MP)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ordf 2015-04-27 − 2018-12-31
 • Mälarens vattenvårdsförbund
  led 2015-04-27 − 2018-12-31
 • Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
  led 2016-05-30 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådets miljöutskott
  led 2013-10-09 − 2014-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  v ordf 2013-02-25 − 2014-12-31