Förtroendevald

Bedo Kaplan (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Gottsunda Marknad AB
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Storvreta Centrum AB
  ordf 2015-02-23 − 2018-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2010-11-01 − 2018-10-14
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  v ordf 2008-06-10 − 2010-12-31
 • VA- och avfallsnämnd
  v ordf 2007-01-01 − 2008-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  omb-stadhus 2007-01-01 − 2007-12-31
 • VA- och avfallsnämnd
  led 2003-01-01 − 2006-12-31