Förtroendevald

Aynur Beydogan (V)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Räddningsnämnden
  ers 2018-03-26 − 2018-12-31
 • Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2004-06-14 − 2006-10-31
 • Valberedningen
  led 2004-10-25 − 2006-10-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  led 2003-01-01 − 2004-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2004-06-14
 • AB Upsala Stadsteater
  suppl 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  suppl 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Centrala stadens KDN
  ers 1995-01-01 − 1998-12-31