Förtroendevald

Åse B Karlsson (M)

Aktuella uppdrag

  • Socialnämnden Individutskott 2 ersättare
  • Socialnämnden ersättare

Tidigare uppdrag

  • Utbildningsnämnden
    ers 2018-04-23 − 2018-12-31
  • Bror Hjorthstiftelsen
    suppl 2011-01-01 − 2014-12-31