Förtroendevald

Åse B Karlsson (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Bror Hjorthstiftelsen
    suppl 2011-01-01 − 2014-12-31