Förtroendevald

Ann-Marie Petersson (M)

Aktuella uppdrag

 • KFUM Uppsala badmintonklubb revisor

Tidigare uppdrag

 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  ordf 2011-01-31 − 2014-12-31
 • Medaljdelegationen
  led 2003-01-01 − 2014-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrelsen för teknik och service
  ordf 2007-01-01 − 2011-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  suppl 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
  ordf 2009-06-08 − 2010-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  ordf 2007-02-28 − 2007-04-18
 • Läns-lakos förhandlingsdelegation
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2003-03-26 − 2006-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2005-10-31 − 2006-12-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  v ordf 2004-03-29 − 2006-12-31
 • Utskottet för demokrati, integration och jämställdhet
  v ordf 2006-02-01 − 2006-12-31
 • Stiftelsen Ansgarsgården
  led 1999-03-29 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1994-11-07 − 2006-10-31
 • Utskottet för demokrati, integration och jämställdhet
  adj 2005-10-05 − 2006-01-31
 • Delegationen för stiftelsen Jälla egendom
  led 2003-06-16 − 2004-03-29
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ers 2001-01-01 − 2003-06-30
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1994-03-02 − 2003-05-11
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
  v ordf 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Regionala rådet för drogfrågor
  ers 2002-01-23 − 2002-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  v ordf 2002-01-28 − 2002-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Arbetsgrupp för översyn av ERS 99
  led 2001-05-30 − 2002-11-30
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  v ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  v ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1974-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Styrgrupp för Kronparken
  led 2000-11-22 − 2001-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ers 1996-10-16 − 2000-12-31
 • Uppsala Energi AB
  omb 1995-01-01 − 2000-09-04
 • Förhandlingsdelegationen för psykiatrin
  led 1994-11-09 − 1998-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län-Sociala området
  repr 1995-03-01 − 1998-12-31
 • Handelsbolaget Sandbacken
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala kommuns industrihus AB
  v ordf 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  v ordf 1997-10-15 − 1998-11-06
 • Utskott för vård och omsorg
  v ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Utskott för grundskolan
  ers 1994-12-14 − 1997-10-15
 • Stiftelsen Ansgarsgården
  led 1997-01-01 − 1997-06-30
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 1995-12-27 − 1996-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Stiftelsen Studentstaden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Beredn.grupp f lokalfrågor rörande skolbyggn.projekt
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Kommunstyrelsen
  suppl 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Fastighetsnämnden
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Styrgruppen för HIV/AIDS
  led 1989-01-01 − 1991-12-31