Förtroendevald

Ann-Louise Linder (S)

Aktuella uppdrag

 • Uppsala Tingsrätt nämndeman

Tidigare uppdrag

 • Socialnämnden Individutskott 2
  led 2015-06-01 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-01-29
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  led 2014-02-24 − 2014-12-31
 • Socialnämnden för barn och unga
  ers 2011-01-10 − 2014-02-24
 • Socialnämnden för barn och unga Individutskott Öster
  ers 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  ers 2007-01-29 − 2007-09-24
 • Östra distriktsnämnden
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Almunge-Knutby KDN
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Almunge-Knutby KDN
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Almunge-Knutby KDN
  ers 1995-01-30 − 1995-12-31
 • Leverantörsnämnden
  led 1995-01-01 − 1995-12-31