Förtroendevald

Anita Berger (S)

Aktuella uppdrag

Anita Berger har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Medaljdelegationen
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  omb 2013-02-01 − 2013-11-25
 • Uppsala Gasgenerator AB
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Fyrishov AB
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Gamla Uppsala KDN
  ordf 1999-01-01 − 2000-09-01
 • Kommunstyrelsen
  led 1986-01-01 − 1987-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 1978-01-01 − 1987-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1976-11-01 − 1987-08-31
 • Politisk ledning
  råd 1983-01-01 − 1987-08-31
 • Handikappråd
  led 1983-01-01 − 1987-08-31
 • Barn- och ungdomsdelegationen
  ordf 1985-03-01 − 1985-12-31
 • Barn- och ungdomsdelegationen
  led 1980-01-01 − 1985-02-28
 • Socialnämnden
  ordf 1982-01-01 − 1985-02-25
 • Sociala centralnämnden
  v ordf 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Handikappråd
  suppl 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1980-01-01 − 1982-12-31
 • Byggnadskommittén för barnomsorg
  led 1977-01-01 − 1982-12-31
 • Sociala centralnämnden
  led 1978-01-01 − 1979-12-31