Förtroendevald

Anders Jansson (MP)

Aktuella uppdrag

Anders Jansson har inte några aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Plan- och byggnadsnämnden
  ers 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Byggnadsnämnden
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-01-22 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2002-11-01 − 2010-10-22
 • Barn- och ungdomsnämnden
  ers 2005-03-21 − 2006-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  led 2003-01-01 − 2005-03-21
 • Kommunförbundet Uppsala län
  omb 2001-06-18 − 2002-12-31
 • Beredning f barn-och ungdomsnämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
  adj 2002-02-01 − 2002-12-31
 • Byggnadsnämnden
  ers 2002-10-01 − 2002-12-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 2002-08-27 − 2002-12-31
 • Hagunda KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2001-09-07 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
  adj 2002-04-27 − 2002-10-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1999-04-27 − 2000-10-30
 • Nämnden för frivillig utbildning
  led 1999-01-01 − 1999-04-26
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Svartbäckens KDN
  led 1995-01-01 − 1995-12-31