Förtroendevald

Alfonso Marin (KD)

Aktuella uppdrag

  • Bror Hjorthstiftelsen vice ordförande
  • Mälardalsrådets kultur- och turismutskott ledamot

Tidigare uppdrag