Förtroendevald

Alfonso Marin (KD)

Aktuella uppdrag

  • Mälardalsrådets kultur- och turismutskott ledamot
  • Bror Hjorthstiftelsen vice ordförande

Tidigare uppdrag