Förtroendevald

Alfonso Marin (KD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Bror Hjorthstiftelsen
  v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådets kultur- och turismutskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Kulturnämnden
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2011-01-14 − 2014-10-14
 • Fastighetsnämnden
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsalabuss AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2005-10-31 − 2006-12-31