Förtroendevald

Alf Karlsson (MP)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Mälarens vattenvårdsförbund
  omb 2015-04-27 − 2016-09-05
 • Valberedningen
  led 2015-04-27 − 2016-09-05
 • Medaljdelegationen
  led 2015-01-01 − 2016-09-05
 • Kommunfullmäktige
  1:e v ordf 2014-10-15 − 2016-09-05
 • Uppsala Stadshus AB
  ombers 2014-10-30 − 2016-09-05
 • Medaljdelegationen
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Styrelsen för stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  2:e v ordf 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  ombers 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  ombers 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Bror Hjorthstiftelsen
  revers 2009-02-23 − 2010-12-31
 • Kommunrevisionen
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  rev 2007-04-23 − 2010-11-29
 • Gamla Uppsalabuss AB
  rev 2007-02-26 − 2010-11-29
 • Uppsalabuss AB
  rev 2007-02-26 − 2010-11-29
 • AB Prebus
  rev 2007-03-26 − 2010-11-29
 • Uppsala läns trafik AB
  rev 2007-02-26 − 2007-03-23