Förtroendevald

Agneta Boström (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Utbildningsnämnden
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrelsen för vård och bildning
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • AB Vendels Grus AB
  omb 2007-01-01 − 2008-01-28
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ers 2007-02-28 − 2007-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2001-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  ordf 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ordf 2001-01-28 − 2006-12-31
 • Valberedningen
  led 2002-11-05 − 2006-10-31
 • Produktionsnämnden för vård och bildning
  ordf 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  led 2001-08-28 − 2002-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  ombers-stadshus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Upgårda AB
  ombers-stadshus 2002-03-27 − 2002-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  ers 2002-01-28 − 2002-12-31
 • Uppsala Stadshotell AB (vilande)
  ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1994-11-07 − 2002-12-31
 • Musikens Hus AB
  ombers-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  ombers-stadshus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 1996-01-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1994-11-01 − 2002-10-31
 • Handikapprådet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
  ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Valberedningen
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  ers 1998-11-11 − 2001-08-27
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  led 2000-01-01 − 2000-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ers 1998-11-11 − 1999-12-31
 • Förhandlingsdelegationen för psykiatrin
  led 1994-11-09 − 1998-12-31
 • Uppsala Stadshotell AB
  ordf 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsalahem AB
  suppl 1996-02-26 − 1998-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  ombers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Folkrörelsearkivet i Uppsala län
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Spårvägs AB Uppsala-Mälaren
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  ombers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 1996-01-31 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  led 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Utskott för vård och omsorg
  led 1996-08-26 − 1998-11-06
 • Valberedningen
  ers 1996-10-01 − 1998-10-31
 • Utskott för vård och omsorg
  ers 1994-11-09 − 1996-06-25
 • Gamla Uppsala KDN
  ers 1989-01-01 − 1994-08-29
 • Lokala taxeringsrnämnder
  ers 1989-01-01 − 1990-12-31
 • Lokala taxeringsrnämnder
  led 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Gamla Uppsala KDN
  led 1986-01-01 − 1988-12-31
 • 2:a sociala distriktsnämnden
  suppl 1985-06-17 − 1986-12-31