Ärende

Verksamhetsberättelse 2016 trafiksäkerhetsrådet

Sammanfattning

Om Trafiksäkerhetsrådets arbete, under 2016, för en trafiksäker miljö i Uppsala.