Trafiksäkerhetsrådet

Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Nästa möte: torsdag 25 oktober 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Trafiksäkerhetsrådet arbetar för en trafiksäker miljö i Uppsala genom att sprida kunskap om trafiksäkerhet och lyfta fram olycksrisker som finns i trafiken. Rådet består av myndigheter, företag och organisationer i Uppsala kommun samt av kommunala kontor och nämnder. Totalt har rådet 31 medlemsorganisationer.

Förtroendevalda i Trafiksäkerhetsrådet

Trafiksäkerhetsrådet har 1 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Trafiksäkerhetsrådet

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.