Trafiksäkerhetsrådet

Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Trafiksäkerhetsrådet arbetar för en trafiksäker miljö i Uppsala genom att sprida kunskap om trafiksäkerhet och lyfta fram olycksrisker som finns i trafiken. Rådet består av myndigheter, företag och organisationer i Uppsala kommun samt av kommunala kontor och nämnder. Totalt har rådet 31 medlemsorganisationer.

Förtroendevalda i Trafiksäkerhetsrådet

Trafiksäkerhetsrådet har 10 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda