Miljövårdsrådet

Miljövårdsrådet upphörde 31 december 2016. Rådets ansvarsområden har tagits över av miljömålsrådet.

Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Möten

Miljövårdsrådet var ett samrådsorgan mellan kommunen och ideella föreningar verksamma inom naturresurs- och miljöområdet. Rådet ville bidra till en god naturvård, ett effektivt miljöskydd och att människor i Uppsalas tätorter hade tillgång och närhet till naturen.