Miljövårdsrådet

Miljövårdsrådet upphörde 31 december 2016. Rådets ansvarsområden har tagits över av miljömålsrådet.

Miljövårdsrådet var ett samrådsorgan mellan kommunen och ideella föreningar verksamma inom naturresurs- och miljöområdet. Rådet ville bidra till en god naturvård, ett effektivt miljöskydd och att människor i Uppsalas tätorter hade tillgång och närhet till naturen.