Protokoll

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 9 juni 2017