Protokoll

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 24 november 2017