Protokoll

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 2 februari 2017