Protokoll

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2016