Protokoll

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 23 september 2016