Protokoll

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 11 november 2016