Protokoll

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 10 juni 2016