Protokoll

Protokoll kommunala pensionärsrådet 27 november 2015