Protokoll

Protokoll, kommunala pensionärsrådet 12 juni 2015