Protokoll

Protokoll, kommunala pensionärsrådet 19 november 2014