Protokoll

Protokoll, kommunala handikapprådet 15 september 2017