Protokoll

Protokoll kommunala handikapprådet 7 oktober 2016