Protokoll

Protokoll kommunala handikapprådet 30 oktober 2015