Protokoll

Protokoll handikapprådet 18 december 2015