Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet möts fyra gånger per år.

Nästa möte: torsdag 19 september 2019

Möten

Jämställdhetsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom kommunen och i andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen.

Förtroendevalda i Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet har 9 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta jämställdhetsrådet

Kontaktperson för jämställdhetsrådet är Kerstin Sundqvist.