Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har upphört. Folkhälsorådets frågor hanteras numera av kommunstyrelsens utskott för sociala hållbarhetsfrågor (KSAU-S) och jämställdhetsrådet.

Förtroendevalda i Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har 12 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda