Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har upphört. Folkhälsorådets frågor hanteras numera av kommunstyrelsens utskott för sociala hållbarhetsfrågor (KSAU-S) och jämställdhetsrådet.

Folkhälsorådet arbetar för att skapa hälsosamma vanor och levnadsvillkor för kommunens invånare. Ett prioriterat område för rådet är att skapa jämlika förutsättningar för en god hälsa och därmed minska skillnaderna i ohälsa. Rådet består av representanter från Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsalas föreningsråd.

Förtroendevalda i Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har 12 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda