Mer om vad Cykelrådet gör

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, Uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen. 

Rådets uppgift är bland annat att

  • vara referensgrupp för Uppsala kommun i aktuella cykelfrågor
  • skapa en gemensam målbild för utvecklingen av cyklandet i Uppsala
  • arbeta för att skapa en samsyn i planering, byggnation, drift och underhåll av cykelinfrastrukturen i Uppsala
  • agera för ett hållbart resande.

Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov.