Protokoll

Protokoll, styrelsen för vård och bildning 5 september 2013