Protokoll

Protokoll, styrelsen för vård och bildning 21 november 2013