Protokoll

Protokoll, styrelsen för vård och bildning 20 december 2012