Protokoll

Protokoll, styrelsen för vård och bildning 17 november 2011