Styrelsen för teknik och service

Styrelsen för teknik och service upphörde 31 december 2016. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Läs kallelse och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Styrelsen för teknik och service var kommunens interna leverantör av tekniska tjänster och service inom fastigheter, gator, parker, idrottsanläggningar och friluftsområden. De ansvarade också för måltidsproduktionen i kommunen.