Styrelsen för teknik och service

Styrelsen för teknik och service upphörde 31 december 2016. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Läs kallelse och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet. Styrelsen sammanträder åtta gånger under 2016. Sammanträdestid: 17.00, där inte annat anges. Gruppmöten hålls 1 timme innan styrelsesammanträde. 

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi är kommunens interna leverantör av tekniska tjänster och service inom fastigheter, gator, parker, idrottsanläggningar och friluftsområden. Vi ansvarar även för måltidsproduktionen i kommunen.

Styrdokument

Se alla styrdokument