Styrelsen för teknik och service

Styrelsen för teknik och service upphörde 31 december 2016. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Styrelsen för teknik och service var kommunens interna leverantör av tekniska tjänster och service inom fastigheter, gator, parker, idrottsanläggningar och friluftsområden. De ansvarade också för måltidsproduktionen i kommunen.