Vård & omsorg

Produktionsförvaltningen Vård & omsorg upphörde 31 december 2016. De förvaltningar som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och äldreförvaltningen.