Vård & omsorg

Produktionsförvaltningen Vård & omsorg upphörde 31 december 2016. De förvaltningar som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och äldreförvaltningen.

Vård & omsorg erbjöd bland annat hemvård, vårdboende och träffpunkter för äldre. Barn, unga och vuxna med funktionsskillnader fick stöd genom kontaktpersoner, ledsagare, personliga assistenter och genom olika former av boenden och fritidsaktiviteter.