Teknik & service

Teknik & service upphörde 31 december 2016. De förvaltningar och kontor som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.