Teknik & service

Teknik & service upphörde 31 december 2016. De förvaltningar och kontor som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Teknik & service projekterade, anlade och underhöll fastigheter, gator, parker, idrottsanläggningar samt fritids- och friluftsanläggningar. De var också kommunens interna leverantör inom måltidsproduktion, elektronikåtervinning och transporttjänster.