Ärende

Ärende om valnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2019