Ärende

8. Utbildningsförvaltningens kommentar barn- och ungdomspolitiskt program