Ärende

17. Nämndinitiativ angående avgifter för användning av folkbibliotek från (L)