Ärende

16. Nämndinitiativ angående barngrupper från Unn Harsem (C), Anna Johansson (C)