Ärende

24. Nämndinitiativ om resursenheterna från Unn Harsem (C) och Anna Johansson (C)