Ärende

23. Nämndinitiativ om Tunabergsgrundsärskolas lokaler från Unn Harsem (C) m.fl.