Ärende

17. Uppföljning av nämndinitiativ angående lönekriterier för lärare