Ärende

11. Belysning av utbildningsnämndens kvalitetsarbete