Ärende

19. Ansökan om godkännande och beviljande av bidrag - Norlandia Uppfinnaren